ADHD Utredning

adhdUtredning av ADHD kan bestå av olika test som handlar om begåvning, anpassningsförmåga, stresstålighet. Det är viktigt att utesluta andra sociala eller psykologiska påverkningsområden.

I testet går man igenom personens bakgrundshistoria, och ibland utreds även familjemedlemmarna. Testfrågorna kan vara tex: “Känner du dig lätt överhopad av uppgifter” och andra frågor kring livssituationen i allmänt, depressioner, ångest, stress, användning av droger etc.

 

Real Time Web Analytics