ADHD Test

ADHD test

Dessa frågor kan användas för test av ADHD symptom

  • Svårigheter med uppmärksamhet.
  • Svårt att sitta stillla
  • Inget tålamod
  • Lättdistraherad
  • Svårt att vara organiserad
  • Tappar bort saker
  • Glömsk
  • Pratar överdrivet mycket
  • Svårt att vara stilla med händer eller fötter
  • Går på högvarv
Real Time Web Analytics