ADHD Symptom

Huvudsymptom vid ADHD

  • Oförmåga att sitta still
  • Konstant avbryta eller byta samtalsämne
  • Dåliga relationer
  • Ständig otålighet och låg frustrationströskel
  • Slarvigt eller rörigt sätt att ta sig an uppdrag eller uppgifter
  • Byter ofta från en aktivitet till en annanADHD
  • Glömsk, lättdistraherad, tankspridd
  • Svårt att hålla fokus och koncentrera sig
Real Time Web Analytics