ADHD Hyperaktivitet

ADHDADHD utan hyperaktivitet är diagnosen ADD.

Symptom på hyperaktivitet kan vara:

  • Prata överdrivet mycket
  • Alltid verka vara på språng
  • Svårt att sitta stilla
  • Svårt att leka stilla
  • Rastlöshet
  • “Klättrar på väggarna”
  • Nervöst plockande med en sak

 

Real Time Web Analytics