ADHD Diagnos

Symptomen för ADHD måste ha varat i minst 6 månader. Symptomen kan variera och förändras under tiden, men får inte vara orsakade av förändringar i omgivningen.

Vid fastställandet av en diagnos för ADHD gör man genom en uteslutningsmetod. Man kontrollerar andra möjliga orsaker till hyperaktivitet eller uppmärksamhetnedsättning.

ADHD

Först vill man utesluta:

  • Drogmissbruk
  • Hjärnskada
  • PTSD
  • Depression eller ångest
  • Andra liknande yttre faktorer

Det kan vara lätt att göra en egen diagnos, efter att ha börjat läsa på via böcker och artiklar, men det krävs en expert för att utesluta andra möjliga störningar.

Real Time Web Analytics