ADHD Behandling

Få hjälp med att skapa struktur runt din vardag och i livet

Vuxna som har ADHD har lättare att intressera sig för större och inspirerande perspektiv.
Därför kan deras uppmärksamhet på små detaljer och strukturer försvinna ”Man ser skogen men inte träden”.

Du får hjälp med:

 • Att sätta upp en daglig planerings schema
 • Lära dig att koncentrera dig på enbart detaljer
 • Hur du skapar största förutsättningen för att även vara i detaljer och struktur
 • Förstå värdet av att ha strukturer

 

Ändra tankar och syn runt din diagnos och vad den innebär och vad du tänker om dig själv

Vuxna som har ADHD kan ofta komma ut i arbetsmarknad med en negativ syn. Detta kan bero på att arbetet väcker gamla minnen från förr till liv där det fått höra elaka eller dåliga kommentarer.
Det kan vara att du aldrig kommer kunna lära dig följa instruktioner, du är hopplös eller du är lat och korkad.

Du får hjälp med:

 • Ta reda på vad din negativa röst säger om dig själv
 • Att ersätta det negativa med vad som ska vara sant för dig just nu
 • Upptäck och fokusera på dina starka sidor
 • Hitta mod för att kunna vara dig själv och försök inte att passa in i en verklighet som andra har skapat

 

Hitta ett bra sätt att tysta ned din inre dialog och bli en bättre lyssnare

Att fokusera när någon annan pratar kan vara svårt för många med ADHD. Man tar upp information på olika sätt eller så har man svårt att lyssna över huvudtaget. Visa är känslomässigt lyhörda och kan uppfatta andras sinnestillstånd när någon ger dig ny information och andra tappar snabbt fokus på vad som sägs och slutar lyssna eftersom man förstår snabbt helheten och utgångspunkten av vad som har sagt. Det kan också bero på att du är i behov av stimulans och stänger av för att hitta något de stimulerar dig mer. I många sammanhang är det viktigt att kunna ta i mot information från andra.

Du får hjälp med:

 • Att få ett bättre möte med andra genom att stoppa dina tankeutflykter
 • Hjälp att hantera din lyhördhet för andra människor
 • Att jobba med negativa omedvetna processer som blivit programmerat långt tillbaks i tiden. Vetskapen att våra berättelser och valda sanningar har stor kraft och påverkar våra liv

Att kunna vara närvarande i nuet

Många med ADHD har en positiv förmåga att se en tydlig och snabb bildfrekvens om framtiden. Det kan ibland leda till att de använder denna film för mycket och tappar närvaron av nuet.

Du får hjälp med:

 • Att få balans mellan att använda din framtids film och vara i nuet
 • Förstå vikten av att vara närvarande
 • Få konkreta ”hållpunkter” för att träna upp förmågan att vara här och nu
 • En meditations teknik för att uppnå kontinuitet i att leva här och nu

Låt oss hjälpa dig att uppnå allt detta.

Paket på fem tillfällen/ timme – 4500 kr   Ring O8-124 497 69

 

 

Real Time Web Analytics