ADHD Barn

De flesta barn har svårt att sitta still och kontrollera sina impulser och det är inte alltid lätt att urskilja om det är ADHD för en lekman.

Små barn med ADHD kan vara långsamma i utvecklingen när det gäller språk och tal. De har svårare att uttrycka sin vilja med ord och hamnar lättare i bråk.

När barn med ADHD hamnar i skolåldern kan det vara väldigt svårt för dem att sitta stilla och vara uppmärksamma. Även om det är svårt för de flesta barn, så förväntas en viss nivå av dem i skolåldern.

Det är vanligt att barn med ADHD får inlärningssvårigheter och kommer efter i skolan. Det är också vanligt att de har svårt att leka med de andra barnen.ADHD

Real Time Web Analytics