ADHD Akademin

ADHDAdhd står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, som på svenska översätts med uppmärksamhetsstörning med överaktivitet.

ADHD karakteriseras av tre huvudsymptom. Alla tre symptomen behöver inte förekomma.

Ouppmärksamhet

Hyperaktivitet

Impulsivitet

Oftast börjar ADHD i barndomen och kan ha ett flertal orsaker. Det är inte ett attitydproblem eller resultat av dålig uppfostran.
Det är inte en intellektuell defekt och kan behandlas på ett effektivt sätt.

ADHD hos barn, ungdomar och vuxna ser olika ut, och problemen kan ha olika tyngdpunkt. Svårighetsgraderna kan variera under olika perioder från barndom till vuxen ålder.

Många med ADHD saknar förmåga att planera och organisera, och kan vara väldigt impulsiva.

Det kan vara svårt att skilja lite busiga barn från barn med ADHD.

Många lider mycket av sin ADHD, och ofta leder ADHD till problem med depression, generell ångest, ätstörningar, fetma, utbrändhet, självmord, självskadebeteende, alkohol- och drogmissbruk, brottslighet, arbetslöshet osv. Det sägs att 25% av de intagna på svenska fängelser har ADHD. Många uteliggare lider också av ADHD.

Real Time Web Analytics